Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Alerta Pantalles 0-5 anys        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'educació primària, ESO i batxillerat

Organitza

Associació Vincles i Arts

Eixos transversals del currículum

L'educació per la salut i la prevenció d'accidents Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi natural.
Àrea de coneixement del medi social.
Àrea de matemàtiques.
Àrea d'educació artística: plàstica
Àrea de llengua catalana.

Objectius

. Sensibilitzar l'alumnat sobre els efectes de les noves tecnologies en els més menuts.
. Formar-les en els efectes de les pantalles en el cervell immadur dels infants de 0-5 anys.
. Donar-les l?oportunitat de formar part en l?organització d?un esdeveniment al carrer per sensibilitzar a la població.
.Ajudar al fet que prenguin consciència del valor de la informació per promoure conductes saludables en l?àmbit social.

Descripció

És un projecte que pretén sensibilitzar i involucrar infants i joves en la tasca de sensibilització i informació sobre els efectes de les pantalles en els més menuts.
L'activitat te diferents parts:
. L'alumnat rep una formació amb continguts científic-mèdics amb l?Aecs, i de comunicació i de valors per part de psicòleg i divulgador format en pantalles i infància.
. Preparen i duen a terme el servei creant materials i organitzant una campanya de difusió en el marc d?un esdeveniment al carrer, per sensibilitzar i informar.
. Participen en part de la investigació analitzant dades d?enquestes.
. Valoració del projecte realitzat.

Durada: 10 h (4 de formació i 6 de treball social).


 
Promoció Educativa
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: www.terrassa.cat/educacio
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: 50 €


< Tornar enrera