Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Història de Terrassa        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnes d'ESO, batxillerat i d'escoles d'adults.

Organitza

Centre d'Estudis Històrics de Terrassa

Lloc on es realitza

Centre d'Estudis Històrics o a l'escola.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació per la pau i el desenvolupament Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social i cultural. La ciutat i la seva història. Patrimoni i símbols d'identitat.

Objectius

. Conèixer i aprendre els processos de la història de la ciutat.
. Fomentar un vincle ciutadà amb la ciutat i el seu passat.
. Conèixer i interpretar documentació històrica.

Descripció

Visita a l'Arxiu Històric Comarcal i taller per endinsar-nos en un període de la història de Terrassa.
Els períodes a escollir poden ser:
. La Terrassa moderna segles XVI i XVII: un món rural en transformació.
. Segle XVIII: el món agrari i la manufactura.
. Segle XIX: industrialització i liberalisme (industrials i obrers).
. La Terrassa de la Restauració (1874-1931): indústria, burgesos i proletaris.
. La República i la Guerra Civil.
. La Dictadura Franquista.
. La transició i consolidació de la democràcia.

Durada: 2 h cada sessió.

Possibilitats de treballar algun període o tema concrets: el bandolerisme, la pesta, els moviments socials, etc.

Historia Terrassa


 
Manel Márquez
Tel. 93 780 54 60

Inscripció: tallershistorialocal@gmail.com
Entitat: Centre d'Estudis Històrics de Terrassa
Adreça: Baldrich, 268
Preu: 75 €


< Tornar enrera