Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Guarneix un barret modernista        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'ESO, batxillerat i educació d'adults.

Organitza

Servei d'Educació de CDMT

Lloc on es realitza

Centre de Documentació i Museu Tèxtil.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social, cultural i natural.
Àrea d'educació visual i plàstica.

Objectius

. Comprendre que la indumentària, pel que fa a formes i a teixits, ha estat molt canviant al llarg de la història.
. Identificar diversos tipus de fibres i teixits concrets i associar-los a un moment històric determinat.
. Treballar (i cosir) amb fragments de roba i altres complements tèxtils per crear una decoració de barret.

Descripció

L'alumnat coneixerà el context històric i estètic del modernisme i les principals característiques dels barrets femenins i masculins de l'època. Després guarneixen una base de barret amb diversos teixits, cintes, puntes, flors de roba i detalls similars als que es duien fa uns cent anys.

Durada: 2 h

Museu Textil

Materials

Cada alumne haurà de portar una base de barret.


 
Helena Peña
Tel. 93 731 52 02
E-mail: auladidactica@cdmt.es

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Servei d'Educació de CDMT
Adreça: Salmeron, 25
Preu: 4,5 €/alumne


< Tornar enrera