Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Moda Re-        
Activitat nova

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'educació infantil, d'educació primària. ESO i educació d'adults.

Organitza

Servei d'Educació de CDMT
Fundació Formació i Treball

Lloc on es realitza

Museu Tèxtil.

Eixos transversals del currículum

Educació a favor del medi ambient Educació pel consum responsable

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi natural.
Àrea d'educació artística: visual i plàstica.
Àrea de coneixement del medi cultural i social.
Àrea de valors socials i ètics.

Objectius

. Comprendre la importància de reduir i reutilitzar els residus tèxtils.
. Quantificar l'impacte ambiental i social que té la nostra forma de consumir.
. Conscienciar de les opcions de compra segons els futurs residus que generarem.

Descripció

Opció 1:
Activitat per a infantil i cicle inicial de primària: La lectura d'un conte ajudarà a l'alumnat a entendre què cal fer amb la orba que jo no utilitza i com pot ajudar a millorar el medi ambient. Es faran un seguit de jocs lúdics d'avaluació i es farà un taller manual fent servir peces de roba a les quals es donarà una segona vida tot prevenint els residus tèxtils.
Opció 2:
Activitat per a cicle mitjà, superior de primària, ESO i adults: Breu presentació de la Fundació Formació i Treball, quines són les seves funcions socials i ambientals. Mitjançant les TIC es proposa a l'alumnat superar un repte de proves interactives.

Durada infantil i cicle inicial: 1,5 h
Durada la resta: 2 h
Calendari: setembre-juny

Museu Textil


 
Helena Peña
Tel. 93 731 52 02
E-mail: auladidactica@cdmt.es

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Servei d'Educació de CDMT
Adreça: Salmeron, 25
Preu: Opció 1: 4€/alumne. 25pax 100€ - Opció 2: 4,50€ /alumne. 25pax 112,50€
Observacions: Mímim participants: 25 alumnes.


< Tornar enrera