Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Saps el què compres?        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de cicle superior d'educació primària i ESO.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació a favor del medi ambient Educació pel consum responsable

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi natural. Ecologia urbana i impacte sobre el medi ambient.
Àrea de coneixement del medi social.

Objectius

. Conèixer els conceptes de comerç i consum sostenible.
. Aprendre quines tipologies d'embalatges existeixen i quins són els més sostenibles a nivell mediambiental.
. Conèixer els diferents materials amb els que s'elaboren les peces de roba i aprendre quins són els més ecològics.
. Prendre consciència i participar en aquelles actuacions que tinguin a veure amb el consum diari.

Descripció

Explicació a través d'un power point dels conceptes de consumisme i el comerç just, així com els residus que es generen, la procedència dels productes que comprem, l'impacte ecològic dels diferents productes, consells per consumir responsablement, etc.
Joc on l'alumnat comprova si consumeixen d'una manera sostenible i aprenen a valorar aquells productes ecològics que generen un mínim impacte en el medi ambient en comparació a d'altres.

Calendari: a partir del 2n trimestre.

fem_bon_ambient


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera