Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Veure i tocar l'arxiu        
Activitat APS

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'ESO i batxillerat amb ceguera o amb dificultats visuals.

Organitza

Arxiu Històric de Terrassa

Lloc on es realitza

Arxiu Històric de Terrassa.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació per la tecnologia de la informació Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social i cultural. Història. Arxivística. Paleografia. Recerca històrica.

Objectius

. Obrir l'Arxiu a tots els públics.
. Facilitar el dret a l'accés de la informació de totes les persones de la nostra societat.
. Fer difusió de les diferents tasques que té assignades: conservació, restauració, custòdia, investigació i difusió dels diferents tipus de documentació que conserva la ciutat.

Descripció

La visita consta de tres blocs:
. Benvinguda.
. Visita a les instal.lacions.
. Mostra d'una selecció de documents, amb el suport de les corresponents adaptacions, en el cas de les persones cegues totals s'ha elaborat una ampliació tàctil de diferents fragments de paleografia.

Durada: 2 h

veure tocar

Materials

Documents originals (des de l'any 958 fins al 2013).
Làmines adaptades de fragments de paleografia, per a persones cegues i deficients visuals.
DVD i llibre en braille de paleografia per a persones cegues.


 
M. Josep Ariño
Tel. 93 739 70 68
E-mail: arxiu.historic@terrassa.cat

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Arxiu Històric de Terrassa
Adreça: Baldrich, 268
Preu: Gratuït


< Tornar enrera