Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Vehicles elèctrics        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de 2n cicle d'ESO.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació a favor del medi ambient Educació pel consum responsable

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi natural. Ecologia urbana i impacte sobre el medi ambient.

Objectius

. Descobrir un mitjà de transport alternatiu a les motocicletes de benzina, no contaminant i silenciós.
. Comprendre la limitació dels recursos naturals.
. Provar i observar com funciona un vehicle elèctric.

Descripció

Taller pràctic i dinàmic que consta de dues parts.
. A l'aula i amb el suport d'un audiovisual, s'expliquen els avantatges dels vehicles elèctrics davant dels de benzina, en quant al soroll, contaminació, canvi climàtic, etc.
. Al pati de l'escola es mostra una bicicleta elèctrica i l'alumnat pot provar com funciona.

Calendari: a partir del 2n trimestre.

fem_bon_ambient


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera