Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
La publicitat        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'ESO i batxillerat.

Organitza

Servei de Consum

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació pel consum responsable

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social i cultural.
Àrea de matemàtiques.

Objectius

. Fomentar actituds de consum responsable davant els missatges publicitaris, fent especial incidència en l'àmbit de la defensa dels drets de les persones consumidores.

Descripció

Taller on es tractaran els següents conceptes:
. Concepte de publicitat.
. Funcions de la publicitat.
. Principis bàsics de la publicitat.
. L'anunci i els seus formats.
. Normativa reguladora.
. Publicitat il.lícita (incidint especialment en la publicitat enganyosa).

2a part: proposta d'activitats als participants sobre suport audiovisual.

Durada: 1.30 h matí

Calendari: de gener a juny.

Consum


 
M.Pilar Plaza
Tel. 93 739 74 29
E-mail: consum@terrassa.cat

Inscripció: www.terrassa.cat/consum (Formulari de la Seu Electrònica)
Entitat: Servei de Consum
Adreça: Cr Martorell, 95 2a planta
Preu: Gratuït


< Tornar enrera