Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Apadrinem l'Anella Verda        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'educació infantil, primària i ESO.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'Anella Verda.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació a favor del medi ambient Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi natural.
Àrea de coneixement del medi socia i cultural.

Objectius

. Promocionar un ús públic respectuós amb l'entorn que permeti el gaudi dels valors ambientals, socials i culturals.
. Millorar la qualitat del paisatge i el manteniment de la seva diversitat.

Descripció

L'Anella Verda la formen els espais agrícoles i forestals que es troben al voltant de la ciutat i que gaudeixen d'un tractament i protecció especial.
Apadrinar és la relació voluntària entre una escola i un espai natural.
Els apadrinaments es poden concretar de moltes maneres:
. Donant a conèixer l'espai: a través de sortides guiades, caminades, activitats de descoberta, activitats esportives.
. Vetllant pel bon estat de l'espai: comunicació incidències, actes vandàlics, deficiències de neteja o de manteniment i fer accions de sensibilització a la ciutadania.
. Realitzar activitats de millora de l'entorn: neteges, plantacions.

Calendari: projecte de centre a realitzar durant dos cursos escolars com a mínim.

Anella verda

Materials

Facilitarem recursos materials: caixes-nius, menjadores, senyalització, etc.


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera