Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
L'hort a l'escola        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'educació primària.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació a favor del medi ambient Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi natural.
Àrea de coneixement del medi social i cultural.

Objectius

. Aprendre nocions bàsiques sobre el cultiu, la cura i el manteniment d'un hort (sembra, rec, època de recol.lecció, eines, etc.).
. Conèixer i reconèixer quines plantes s'usen en la nostra alimentació i quina és la part que ens mengem.
. Respectar les plantes, conviure-hi i valorar la importància de les espècies vegetals per a la resta d'essers vius.

Descripció

El taller consta de dues parts complementàries:
. Teòrica, en què es fa una introducció a l'horticultura (l'hort, el manteniment i la cura, el calendari de pagès, les eines, etc).
. Pràctica, en què l'alumnat fa un hort a l'aula, aprenen a sembrar, regar i tenir cura de les plantes.

Calendari: a partir del 2n trimestre.

fem_bon_ambient


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera