Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Vida i mort al món antic        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.

Organitza

Museu de Terrassa

Lloc on es realitza

Castell Cartoixa de Vallparadís.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la interculturalitat

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de ciències socials: cultura i societat. Patrimoni i símbols d'identitat.
Àrea d'educació en valors socials i cívics.

Objectius

. Informar sobre les tasques d'antropologia física i d'arqueologia.
. Explicar les possibilitats d'estudi que tenen els enterraments i els seus aixovars com a font d'informació històrica.
. Estudiar tres enterraments d'època antiga.

Descripció

Descobriu totes les feines que es realitzen durant una excavació arqueològica i reconstruïu el passat de la Seu d'Ègara.
L'alumnat estudiarà tres conjunts funeraris recuperats durant les excavacions arqueològiques a Terrassa.
Faran un treball deductiu mentre es segueix una fitxa d'estudi (sexe, edat, patologies, estat de conservació, etc).

Durada: 2 h

Mon antic

Materials

Fitxes d'estudi dels enterraments
Reproducció d'una inhumació romana amb el seu aixovar i de dues incineracions amb aixovars: una romana i una ibèrica.


 

Tel. 93 739 70 72
E-mail: museudeterrassa@terrassa.cat

Inscripció: Per telèfon
Entitat: Museu de Terrassa
Adreça: Font Vella, 28
Preu: 124 €

Col·laboren: Arqueolíc


< Tornar enrera