Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
L'entorn i els serveis        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de cicle mitjà d'educació primària.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació a favor del medi ambient Educació pel consum responsable

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social i cultural. La ciutat i el medi urbà.
Àrea de coneixement del medi natural. Ecologia urbana i impacte sobre el medi ambient.

Objectius

. Conèixer la situació real de l'entorn més proper.
. Aprendre a utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i el funcionament de les deixalleries.

Descripció

A la primera part, es planteja la problemàtica dels residus i de la neteja en una ciutat gran com és Terrassa, i es fa una aproximació al coneixement que té l'alumnat dels diferents contenidors i serveis que existeixen per al manteniment de la ciutat. Es planteja la situació concreta que es viu al barri, i es comenten aspectes de civisme i participació ciutadana relatius a la col.laboració amb el manteniment de la neteja. Es presenta el material de treball que farà servir l'alumnat.

A la segona part, es fa un itinerari urbà en què es poden observar alguns serveis de neteja i de recollida de la ciutat. L'alumnat ha de fer diferents observacions i anotacions proposades al material didàctic. Finalment, quan tornen a l'aula, comenten les observacions i fan l'anàlisi de les dades i la valoració dels resultats obtinguts.

Calendari: a partir del 2n trimestre.

fem_bon_ambient


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera