Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Descobrim Can Bonvilar        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

Centre d'Informació Ambiental Bonvilar. Camí dels Plans de Bonvilar, 40.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació a favor del medi ambient

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi natural. Relacions entre éssers vius i medi.
Àrea de coneixement del mesi social i cultural.

Objectius

. Conèixer la diversitat natural de l'entorn de Terrassa.
. Potenciar el respecte i estimació envers aquest espai.
. Conèixer les característiques i les tensions pròpies dels espais periurbans.
. Adonar-se que el paisatge és el resultat de complexos naturals i humans i que, per tant, està en constant transformació.

Descripció

Descobrim el paisatge de Bonvilar (primària).
A través d'una gimcana descobrirem els diferents elements que formen el paisatge actual de Bonvilar. L'alumnat, en grups reduïts, hauran de superar un seguit de proves d'observació, habilitat, relació... per conèixer i valorar aquest entorn proper al municipi de Terrassa.

Can Bonvilar, un espai periurbà en constant transformació (ESO).
A partir d'un estudi monogràfic coneixerem l'evolució històrica del paisatge de Can Bonvilar i identificarem les tensions i els conflictes existents a l'actualitat entre les diverses funcions urbanes que pot realitzar. Tot plegat per entendre que el paisatge està en constant construcció i que la forma que pren depèn de tothom.

Calendari: de març a juny.

Anella verda


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera