Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Enganxa't a contrapunt        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'educació primària.

Organitza

Colla Sardanista Amunt i Crits

Lloc on es realitza

A l'escola i a determinar (acte de cloenda).

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

Relacions amb les disciplines del currículum

Ciències socials
Àrea artística: la música, el moviment i la dansa
Àrea d'educació física: expressió corporal i habilitats motrius.
Tradicions i costums de Catalunya, la sardana com a fet cultural.

Objectius

. Donar a conèixer la sardana com a dansa catalana.
. Reconèixer la música de la sardana.
. Fixar-se en la composició de la cobla.
. Conèixer les diferents famílies dels instruments de les cobles.

Descripció

La colla sardanista Amunt i Crits ha elaborat diferents materials pedagògics (dossiers, contes, jocs, vídeos, música...) adaptats a cada edat per donar a conèixer el món de la sardana a l'alumnat. També es dóna a conèixer la cobla, els instruments que la formen i la composició.

Taller: Es pot realitzar en una sessió o en tres sessions.
La realització del taller consta d'una part introductòria per descobrir que és i d'una part pràctica ballant una sardana.
sardana


 
Promoció Educativa
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: ww.terrassa.cat/educacio
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: 50 €/taller


< Tornar enrera