Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Convivència, prevenció i seguretat        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de 2n, 3r i 4t d'ESO.

Organitza

Policia Municipal, Divisió Agents de Districte.

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

L'educació per la salut i la prevenció d'accidents Educació viària Educació per la interculturalitat Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social. Els serveis públics. La Policia Municipal.

Objectius

. Conscienciar al jovent sobre la problemàtica en relació a baralles, consum de substàncies, comportaments i actituds incíviques.
. Informar sobre la normativa penal i administrativa i la seva repercussió envers els menors.
. Aclarir conceptes, trencar mites i demanar-los responsabilitats.
. Donar suport i assessorament en situacions i circumstàncies de dificultat.

Descripció

Xerrades amb suport power point a càrrec d'agents de la Divisió d'Agents de Districte, amb el següent contingut:
. Presentació dels professionals.
. Breu informació sobre l'estructura organitzativa i operativa de la Divisió d'Agents de Districte.
. Normativa d'infraccions administratives, ordenances municipals, infraccions a la llei de seguretat ciutadana, normativa penal per faltes i delictes, responsabilitat penal del menor.
. Casos pràctics i comentaris sobre situacions i fets que es donen habitualment.

Policia Mpal


 
Antonio Vallejo
Tel. 93 780 55 55
E-mail: policia@terrassa.cat

Inscripció: Per telèfon (Divisió Districte)
Entitat: Policia Municipal, Divisió Agents de Districte.
Adreça: Av. Glòries Catalanes, 3
Preu: Gratuït


< Tornar enrera