Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Pla de Formació en el Lleure        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Joves entre 16 / 18 i 35 anys.

Organitza

Creu Roja Terrassa
Servei de Joventut i Lleure Infantil
Escola Lliure El Sol, Aula d'Esplai del Vallès, Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés

Eixos transversals del currículum

Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació a favor del medi ambient

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social i cultural.
Àrea de coneixement del medi natural.
Àrea d'educació en valors socials i cívics.
Àrea d'eduació artística.
Àrea de llengua catalana.

Objectius

. Fomentar la participació i l'associacionisme de les entitats de lleure.
. Augmentar el nombre de monitors/es i directors/es titulats a la ciutat.
. Facilitar l'obtenció de les titulacions exigides per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
. Oferir formació assequible i pròxima en l'àmbit del lleure i que tinguin en compte les necessitats formatives reals i demandades.

Descripció

Programació estable de cursos de formació reglada anuals per a monitors/es, bianuals per directors/es i especialitzats en l'educació en el lleure per a la població jove.
. Curs de monitors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil. (de 18 a 35 anys)
. Curs de directors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil. (de 18 a 35 anys)
. Tallers de formació continua per a monitors/es. (de 18 a 35 anys)
. Diada de Tècniques: jornada matinal al maig. (de 16 a 35 anys)
. Jornada de Lleure. (de 16 a 35 anys)

Logo Casals Estiu


 

Tel. 93 784 83 90
E-mail: joventut.lleure@terrassa.cat . www.facebook.com/CasaBaumann

Inscripció: Presencial al Servei de Joventut i Lleure Infantil
Entitat: Servei de Joventut i Lleure Infantil
Adreça: Av Jacquard, 1
Preu: Consultar
Observacions: Formació impartida per escoles homologades i especialitzades en l'àmbit del lleure.


< Tornar enrera