Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Casals d'estiu        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Infants i joves de 4 a 17 anys.

Organitza

Servei de Joventut i Lleure Infantil i les entitats de Lleure Educatiu

Lloc on es realitza

A les diferents escoles de la ciutat i a les entitats de lleure educatiu.

Eixos transversals del currículum

Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació a favor del medi ambient Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social i cultural.
Àrea de coneixement del medi natural.
Àrea d'educació en valors socials i cívics. Actituds positives i habilitats personals.

Objectius

. Fer protagonista als infants i joves del seu procés educatiu.
. Facilitar el treball en xarxa entre les entitats de Terrassa.
. Oferir un treball pedagògic que ajudi a fomentar la convivència, la responsabilitat, el respecte mutu i la cooperació.
. Oferir una activitat lúdica i educativa en l'àmbit del lleure en el període de vacances escolars que sigui de qualitat.

Descripció

Projecte educatiu de ciutat on es treballa amb l'objectiu d'oferir una activitat de lleure de qualitat, educativa i lúdica per a infants i joves.
Per tal d'organitzar i coordinar els diferents aspectes pedagògics, logístics i econòmics, la comissió de Casals d'estiu es reuneix periòdicament durant tot l'any.

Calendari: juny-juliol.

Logo Casals Estiu


 

Tel. 93 784 83 90
E-mail: joventut.lleure@terrassa.cat

Inscripció: Presencial a les entitats de lleure
Entitat: Servei de Joventut i Lleure Infantil
Adreça: Av Jacquard, 1
Preu: Consultar
Observacions: Consultar el programa que surt entre els mesos d'abril i maig.


< Tornar enrera