Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Premi "nous professionals"        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de la província de Barcelona (excepte Barcelona) que estiguin cursant Cicles Formatius o PFI.

Organitza

Consell de la Formació Professional de Terrassa
Ajuntament de Terrassa

Lloc on es realitza

Els treballs es realitzen als centres educatius, amb el suport del professorat i tutors/es corresponents.Els premis o distincions es lliuren en el transcurs d'un acte que es celebra a mitjans de juny.

Eixos transversals del currículum

Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

Relacions amb les disciplines del currículum

-

Objectius

. Motivar i distingir, d'una manera pública i notòria els projectes de l'alumnat dels Cicles Formatius de qualsevol família professional i Programes de Formació i Inserció (PFI).
. Valorar el treball realitzat per l'alumnat i el professorat.
. Projectar-lo a la societat més propera i al món empresarial.

Descripció

Els treballs hauran de ser proposats des dels centres educatius corresponents. Podran ser individuals o col.lectius i hauran de ser presentats via telemàtica. Tots els projectes o treballs han de ser lliurats en format digital amb el material complementari, si s'escau. Els projectes s'han de presentar en llengua catalana i han d'anar acompanyats d'una fitxa de Resum Executiu.

Les categories són:
a) Projecte o pla d'empresa de grau superior.
b)Treball de síntesi o pla d'empresa de grau mitjà.
c) Creativitat artística.
d) PFI - FP bàsica.

Trobareu tots els formats de plantilles dels resums executius i altres informacions a la web www.nousprofessional.cat, a l'apartat destacats.

Aquests premis disposen d'una dotació econòmica


 
Marta Dinarès. Consell de la Formació Professional
Tel. 93 739 74 05

Inscripció: www.terrassa.cat
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24


< Tornar enrera