Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Ser jove després de l'ESO        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de 4t d'ESO o (3r si han repetit) dels Instituts de Secundària, que tenen implementat el projecte, fent un seguiment a la seva trajectòria acadèmica i posterior inserció a la vida activa.

Organitza

Consell de la Formació Professional de Terrassa
Serveis Socials
Servei de Joventut i Lleure Infantil

Lloc on es realitza

A l'Institut i algunes accions en altres serveis.

Eixos transversals del currículum

Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social i cultural.

Objectius

. Seguiment personalitzat als joves que finalitzen l'ensenyament obligatori i acompanyament en la seva presa de decisions i posterior entrada a la vida activa i/o acadèmica.
. Recolzar el jovent que necessita una especial atenció, tant si decideix seguir estudiant com entrar en el món laboral mitjançant una sortida professionalitzadora.
. Posar a l'abast de tot el jovent d'una promoció, els recursos formatius, d'inserció professional i de lleure existents a la ciutat.

Descripció

En l'últim any d'escolaritat obligatòria els sis equips de treball (un per cada INS) preparen i realitzen les activitats tant d'orientació, com de coneixement dels recursos de la ciutat, amb tot l'alumnat de la promoció. En el següent any, els tutors i les tutores d'acompanyament de cada alumne fan el seguiment personalitzat del seu itinerari formatiu-laboral, donant el suport necessari en la seva presa de decisions.

Consell FP


 
Marta Dinarès. Consell de la Formació Professional
Tel. 93 739 74 05
E-mail: consellfp@terrassa.cat www.terrassa.cat/consellfp

Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: Gratuït


< Tornar enrera