Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Tinc una amiga que diu que li agrades        
Activitat nova

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'ESO i batxillerat.

Organitza

Servei de Polítiques de Gènere

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

L'educació per la salut i la prevenció d'accidents Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea d'educació en valors socials i cívics. Coeducació.

Objectius

. Identificar els diferents estereotips de gènere que s'activen a l'hora de lligar.
. Apreciar les relacions sexuals o afectives basades en el creixement personal, el respecte, etc.
. Conèixer habilitats de comunicació per prevenir l'adopció de rols estereotipats en les relacions.

Descripció

Taller participatiu amb els següents continguts:
. Què és lligar? Anàlisi de maneres de lligar estereotipades.
. Autoestima i deconstrucció dels cànons de bellesa.
. El llenguatge emocional i la comunicació assertiva.
. Els límits personals. Saber dir no.

Durada: 2 h

Genere


 
Maria Toresano
Tel. 93 739 74 08
E-mail: polgenere@terrassa.cat

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Servei de Polítiques de Gènere
Adreça: Nou de Sant Pere, 36
Preu: Gratuït
Observacions: mínim 12 alumnes per taller.


< Tornar enrera