Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Convocatòria de Projectes Educatius        
Activitat pels mestres

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Al professorat de la ciutat de Terrassa.

Organitza

Servei d'Educació

Eixos transversals del currículum

Relacions amb les disciplines del currículum

-

Objectius

. Promoure projectes i iniciatives de desenvolupament de les diferents etapes educatives.
. Elaborar material didàctic atenent al desplegament curricular.

Descripció

És una convocatòria de l'Ajuntament de Terrassa per premiar projectes educatius que es puguin disposar per a l'ús dels centres educatius i per la ciutadania. Poden adreçar-se a qualsevol etapa o nivell educatiu.

Hi haurà 3 premis de 2.500 euros, 1.300 euros i 800 euros.

Per l'adjudicació dels diferents premis la Comissió de Selecció valorarà els següents aspectes.
. Projectes innovadors de coneixement de la ciutat i la seva realitat social i cultural.
. Projectes integrals que treballin diferents àrees curriculars i la seva adaptació a les competències bàsiques.
. Que siguin transferibles, que puguin ser utilitzats per altres centres educatius
. Projectes en xarxa implicant a més d'un centre .
. Altres criteris a judici de la Comissió de Selecció.

Les bases es poden consultar a: www.terrassa.cat/educacio

Les instàncies de sol.licitud, acompanyades de la documentació corresponent, s'hauran de presentar al Registre del Servei d'Educació, en les dates que constin a la convocatòria.


 
Promoció Educativa
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: Registre del Servei d'Educació
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: Gratuït


< Tornar enrera