Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Terrassa, barri a barri        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes de cicle superior d'educació primària i 1r cicle d'ESO

Organitza

Arxiu Històric de Terrassa
Arqueolític

Lloc on es realitza

Arxiu Històric de Terrassa.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la tecnologia de la informació

Relacions amb les disciplines del currículum

El medi social i cultural. La ciutat i la seva història.
Patrimoni i símbols d'identitat. Llengua. Expressió oral.

Objectius

. Reconèixer la importància dels documents com a font d'informació.
. Familiaritzar-se amb la consulta bibliogràfica i fer cerques d'informació de manera clara i ordenada.
. Aprendre a contrastar o refutar hipòtesis.
. Conèixer l'evolució històrica de la ciutat i dels seus barris.

Descripció

Visita a les instal.lacions de l'Arxiu per conèixer quines són les seves funcions. El grup, en equips, haurà d'utilitzar el fons documental de l'Arxiu per fer una cerca relacionada amb l'origen, l'evolució i l'ús ideològic dels noms dels barris de Terrassa. L'activitat finalitza amb una exposició conjunta dels resultats de la recerca i el muntatge d'un plafó-resum de l'evolució urbanística i històrica de la ciutat.

Durada: 2 h

Terrassa barri barri

Materials

Documents originals de l'Arxiu (des de l'any 958 al 2013).


 
M. Josep Ariño
Tel. 93 739 70 68
E-mail: arxiu.historic@terrassa.cat

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Arxiu Històric de Terrassa
Adreça: Baldrich, 268
Preu: 90 €


< Tornar enrera