Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Sota pressió!        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes de cicle superior d'educació primària, ESO i batxillerat.

Organitza

Associació Alba

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Els drets humans. Resolució de conflictes.

Objectius

- Potenciar l'empatia.
. Desenvolupar l'autoconeixement i les habilitats socials i interpersonals.
. Fomentar la comprensió i conèixer comportaments assertius en un mateix i ens els altres.
. Treballar la importància del respecte, el diàleg i la tolerància en les relacions interpersonals.
. Potenciar l'esperit crític, sent capaços de realitzar crítiques constructives i comunicar-nos adequadament.

Descripció

Durant les sessions s'anirà combinant l'explicació teòrica de continguts per part de la tècnica, junt amb les demandes i necessitats de cada aula.
Per a fomentar la participació de tots els membres es duran a terme dinàmiques de grup quan calgui. Es proposaran exercicis i pràctiques a través de roles-playings.

Calendari: dimarts.

Durada: 1 h

Associacio Alba


 
Pilar Varas
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: www.terrassa.cat/educacio
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: Gratuït


< Tornar enrera