Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
El foc, una amenaça evitable        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes de cicle superior d'educació primària i ESO.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'Anella Verda.

Eixos transversals del currículum

L'educació per la salut i la prevenció d'accidents L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació a favor del medi ambient

Relacions amb les disciplines del currículum

Ciències naturals. Coneixement del medi: el medi social, natural i cultural.

Objectius

. Conèixer els efectes de dues pertorbacions que poden patir els boscos de l'Anella Verda: el temporal de vent i el foc.
. Adquirir hàbits responsables per visitar i gaudir de l'Anella Verda tot col.laborant a conservar i millorar els seus valors naturals i culturals.

Descripció

Visita d'un bosc mediterrani d'alzines i pins per estudiar-ne les característiques (estructura, espècies, sòl, condicions ambientals). També veuran una zona afectada per les ventades del 2014 i per un incendi forestal. Això els permetrà comparar l'estat del bosc i adonar-se dels efectes d'aquestes pertorbacions i dels processos naturals de regeneració de les plantes mediterrànies (rebrot, germinació) i de l'inici del procés de recuperació del bosc (successió). Finalment, analitzarem les causes humanes del foc i com podem evitar-ho entre tots.

Calendari: a partir del 2n trimestre.

Anella verda

Materials

Quadern i instrumental de mesura pel treball de camp.


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera