Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Fes el pas! evita caure        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes d'ESO.

Organitza

Servei de Salut i Comunitat

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

L'educació per la salut i la prevenció d'accidents

Relacions amb les disciplines del currículum

Habilitats socials i preventives. Promoció d'hàbits saludables.

Objectius

. Promoure una actitud crítica envers el consum de tabac, alcohol i cànnabis i reforçar als que no hagin consumit mai, per tal d'evitar o retardar el seu consum.
. Oferir informació sobre les diferents substàncies i els riscos associats al seu consum.
. Evidenciar els processos que influeixen en la presa de decisions.

Descripció

Reunió prèvia amb el professorat per organitzar l'activitat.
Exposició que consta de 4 plafons que tracten sobre tabac, alcohol i cànnabis: droga i societat, què són les drogues, com ens afecten, riscos, mites, pressa de decisions.
El professorat desenvolupa l'activitat a classe on l'alumnat a partir d'un joc podrà expressar, les seves creences i els seus dubtes, generant un debat entorn el contingut de l'exposició. En aquest punt, si l'alumnat no l'ha visitat, se'ls convida a què ho facin.

Fes el pas

Materials

Guia d'activitat complementària a l'exposició.


 
Matilde López
Tel. 93 731 59 82
E-mail: matilde.lopez@terrassa.cat

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Servei de Salut i Comunitat
Adreça: Cr Montcada, 596
Preu: Gratuït


< Tornar enrera