Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Una ciutat de pel.lícula        
Activitat renovada

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes d'ESO i batxillerat.

Organitza

Parc Audiovisual de Catalunya

Lloc on es realitza

Parc Audiovisual de Catalunya.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

Relacions amb les disciplines del currículum

Cultura i societat: el cinema com a llenguatge.

Objectius

. Aproximar el món audiovisual, la indústria, les seves dinàmiques, llenguatges i oficis, així com presentar alternatives acadèmiques i/o professionals.

Descripció

L'activitat consta de tres parts:
. Introducció sobre la història de l'antic hospital, usos, característiques i evolució fins els nostres dies.
. Visita a la "Sala Museu" amb pòsters i material d'atrezzo de les produccions acollides. S'explicarà cada una d'elles.
. Visita al plató. L'audiovisual com una indústria que aglutina multitud d'oficis i carreres professionals. Explicació dels conceptes bàsics del llenguatge audiovisual dins un espai específic de rodatge i de com funciona, per dins, aquest art/indústria.

Durada: 2 h
Ciutat pel.licula
Molt important: degut a aspectes específics de l'activitat, com ara els acords de confidencialitat que PAC assumeix amb els seus clients, no es pot preestablir un calendari tancat de visites. Per aquesta raó, les sol.licituds s'atendran segons disponibilitat i per estricte ordre de petició.


 

Tel. 93 787 59 59
E-mail: info@parcaudiovisual.com

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Parc Audiovisual de Catalunya
Adreça: Cr BV-1274, Km 1
Preu: Gratuït


< Tornar enrera