Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Obre els ulls a la ciència!        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes d'ESO

Organitza

Servei d'Educació

Lloc on es realitza

A l'escola

Eixos transversals del currículum

Educació a favor del medi ambient

Relacions amb les disciplines del currículum

Ciències naturals. Coneixement del medi: el medi social, natural i cultural.
La ciència, el mètode científic i l'experimentació científica.

Objectius

. Experimentar amb els circuits elèctrics per comprendre la funció dels seus components.
. Entendre els mecanismes de formació dels fenòmens atmosfèrics.
. Realitzar experiments, plantejar hipòtesis i debatre resultats.

Descripció

Tallers a escollir segons el cicle educatiu (opció de fer-ho en anglès i bilingüe).
1. Il.lumina els teus circuits!. Descobrir el funcionament dels elements que componen un circuit elèctric i fabricar un generador eòlic.

2. Meteorologia. Entendre els factors que intervenen en la formació dels fenòmens atmosfèrics. Comprendre el concepte de pressió atmosfèrica. Es farà la previsió del temps.

3. Biomedicina Descriurem les diferències que hi ha entre cèl.lules animals i vegetals. Comprendrem com són els cromosomes i els gens, com es duplica el material genètic i com es produeix la divisió cel.lular: la mitosi.

4. Nanociència... Nano què?. Ens endinsarem en el món de la matèria, àtoms i molècules, descobrint quina relació hi ha entre els elements de la taula periòdica i quina és la naturalesa dels processos químics que es produeixen entre ells. Construcció d'una molècula i experiments d'aplicacions de la nanociència.

5. La revolució dels anticossos. Comprendre els mecanismes immunològics que succeeixen a l'organisme. Identificaran els diferents grups sanguinis i les seves interaccions a les transfusions.

Al següent enllaç trobareu tota la programacio
Tallers ciencia.pdf

Funbrain


 
Pilar Varas
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: www.terrassa.cat/educacio
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: 50 €
Observacions: El Servei d'Educació subvenciona el 50% a les escoles de Terrassa. El preu real és de 100 E/taller.


< Tornar enrera