Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Estalvia amb energia        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes de cicle superior d'educació primària.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació a favor del medi ambient Educació pel consum responsable

Relacions amb les disciplines del currículum

L'energia: consum i impactes ambientals. L'estalvi d'energia i l'eficiència energètica.

Objectius

. Aprendre com podem estalviar energia sense baixar la nostra qualitat de vida.
. Identificar els aparells de baix consum.
. Conèixer el funcionament dels mesuradors d'electricitat.
. Aplicar mesures senzilles i econòmiques per estalviar electricitat.

Descripció

Identificació i mesurament dels consums elèctrics de l'aula (ordinador, projector, llums, etc.) i de petits aparells que fem servir a casa. Es farà un càlcul senzill i aproximat de l'electricitat que consumeixen, del cost econòmic que això representa i el CO2 emès.
Per concloure, s'aplicaran mesures per estalviar energia (bombetes de baix consum, aparells per estalviar "l'Standby", etc).

Calendari: a partir del 2n trimestre.

fem_bon_ambient

Materials

Per l'alumnat: dossier.


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera