Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Piles usades        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes de cicle superior d'educació primària.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació a favor del medi ambient Educació pel consum responsable

Relacions amb les disciplines del currículum

La ciutat i el medi urbà. Ecologia urbana i impacte sobre el medi ambient. Ciències experimentals i química.

Objectius

. Analitzar les conseqüències del consum de piles sobre el medi ambient i sobre la salut humana.
. Adquirir hàbits de consum favorables al medi ambient en general i en particular, el cas de les piles.

Descripció

Introducció mitjançant un audiovisual de la problemàtica i de la tipologia de les piles. S'identifiquen i es classifiquen diferents tipus de piles. Finalment, es fa un joc, del tipus dominó, en què es reprodueixen i es comparen els diferents processos que segueixen les piles a través de les escombraries i a través del reciclatge.

Calendari: a partir del 2n trimestre.

piles


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera