Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Escola de natura Terrassa        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes d'educació infantil i cicle inicial de primària.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'Escola de Natura Terrassa. c. Agricultura, 12.

Eixos transversals del currículum

L'educació per la salut i la prevenció d'accidents Educació a favor del medi ambient Educació pel consum responsable

Relacions amb les disciplines del currículum

Coneixement del medi: el medi social, cultural i natural. Relacions entre éssers vius i medi. Producció i comercialització de productes de primera necessitat.

Objectius

. Desenvolupar en els infants una consciència ecològica i un compromís amb la natura, potenciant les seves actituds cap a un món sostenible.
. Gaudir, conèixer i respectar els animals, les plantes aromàtiques,verdures i hortalisses.
. Actuar de manera responsable aprofitant els residus orgànics per convertir-los en nutrients per la terra.

Descripció

A l'Escola de Natura els infants podran tenir l'oportunitat de conèixer i tocar diferents animals de granja i d'entendre el procés natural de creixement de les plantes, verdures... del nostre hort ecològic.
Introduïm la idea del compostatge, el reciclatge i el respecte cap el medi ambient, fent un seguit d'activitats i tallers.

Calendari: a partir del 2n trimestre.

Escola natura


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera