Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Districte Jove        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Joves de 12 a 25 anys.

Organitza

Serveis Socials
Servei de Joventut i Lleure Infantil

Lloc on es realitza

Als espais joves dels barris: Baumann, Espai Bit, Can Parellada, Punt Maurina, local de Sant Llorenç.

Eixos transversals del currículum

Relacions amb les disciplines del currículum

-

Objectius

. Enfortir la participació social i la presència del jovent dins la dinàmica comunitària, per tal de possibilitar el seu reconeixement com a agents socials actius.
. Conèixer i reconèixer les necessitats, inquietuds i potencialitats del jovent, atenent a les diversitats juvenils existents.
. Atendre les necessitats i interessos dels i les adolescents de manera integral i integradora tenint present totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana.

Descripció

Projecte basat en l'acompanyament socioeducatiu en temps de lleure. Engloba totes les esferes de la vida d'adolescents i joves sota un model participatiu, el compromís en l'educació en valors, el foment de l'autonomia, l'atenció a la diversitat, la perspectiva de gènere, la dimensió comunitària i l'ús de les TIC.

Districte Jove


 

Tel. 93 784 83 90
E-mail: joventut.lleure@terrassa.cat

Inscripció: Espais joves
Entitat: Servei de Joventut i Lleure Infantil
Adreça: Av Jacquard, 1
Preu: Gratuït


< Tornar enrera