Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Ràdio, contes i drets humans        
Activitat nova

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària.

Organitza

COMSOC. Comunicació Social

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

La comunicació: llengua oral.
Coneixement del medi social: mitjans de comunicació.

Objectius

. Fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant la paraula.
. Fer servir la creativitat per treballar valors.
. Promoure el coneixement i la consciència sobre les relacions nord-sud i la justícia global des d'una lectura crítica de la quotidianitat de l'alumnat.

Descripció

A través del relat oral, el taller radiofònic "La ràdio en moviment" promou els valors de la cooperació, la solidaritat i la cultura de pau amb dinàmiques grupals, que aborden cinc drets fonamentals:
. dret a viure en pau i el dret a l'asil,
. dret a l'accés a l'aigua,
. dret a una alimentació adient,
. dret a un medi ambient adequat,
. dret a un habitatge digne.
Es disposa d'un kit de ràdio portàtil per realitzar els tallers. Qualsevol espai és apte per l'emissora de ràdio.

Durada: 1 sessió de 4 h o 2 sessions de 2h

Comsoc


 
Pilar Varas
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: www.terrassa.cat/educacio
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: 300 €

Col·laboren: El Servei d'Educació subenciona 100 E/grup. El preu real és de 400 E.


< Tornar enrera