Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Convivència, prevenció i seguretat        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO.

Organitza

Policia Municipal, Divisió Agents de Districte.

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

L'educació per la salut i la prevenció d'accidents Educació viària Educació per la interculturalitat

Relacions amb les disciplines del currículum

Els serveis públics. La Policia Municipal.

Objectius

. Conscienciar al jovent sobre la problemàtica en relació a baralles, consum de substàncies, comportaments i actituds incíviques.
. Informar sobre la normativa penal i administrativa i la seva repercussió envers els menors.
. Aclarir conceptes, trencar mites i demanar-los responsabilitats.
. Donar suport i assessorament en situacions i circumstàncies de dificultat.

Descripció

Xerrades amb suport power point a càrrec d'agents de la Divisió d'Agents de Districte, amb el següent contingut:
. Presentació dels professionals.
. Breu informació sobre l'estructura organitzativa i operativa de la Divisió d'Agents de Districte.
. Normativa d'infraccions administratives, ordenances municipals, infraccions a la llei de seguretat ciutadana, normativa penal per faltes i delictes, responsabilitat penal del menor.
. Casos pràctics i comentaris sobre situacions i fets que es donen habitualment.

Policia Mpal


 
Antonio Vallejo
Tel. 93 780 55 55
E-mail: policia@terrassa.cat

Inscripció: Per telèfon (Divisió Districte)
Entitat: Policia Municipal, Divisió Agents de Districte.
Adreça: Av. Glòries Catalanes, 3
Preu: Gratuït


< Tornar enrera