Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Pla de formació en el lleure        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Joves entre 18 i 35 anys.

Organitza

Creu Roja Terrassa
Servei de Joventut i Lleure Infantil
Escola Lliure El Sol, Aula d'Esplai del Vallès, Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés

Eixos transversals del currículum

Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació a favor del medi ambient

Relacions amb les disciplines del currículum

-

Objectius

. Fomentar la participació i l'associacionisme de les entitats de lleure.
. Augmentar el nombre de monitors/es i directors/es titulats a la ciutat.
. Facilitar l'obtenció de les titulacions exigides per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
. Oferir formació assequible i pròxima en l'àmbit del lleure i que tinguin en compte les necessitats formatives reals i demandades.
- Oferir una formació continuada i especialitzada als membres de les entitats de lleure.

Descripció

Programació estable de cursos de formació reglada anuals per a monitors/es, bianuals per directors/es i especialitzats en l'educació en el lleure per a la població jove.
. Curs de monitors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil (tardor, hivern i primavera).
. Curs de directors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil (tardor).
. Tallers de formació continua per a monitors/es.
. Diada de Tècniques: jornada matinal al maig.

Pla Formacio


 

Tel. 93 784 83 90
E-mail: joventut.lleure@terrassa.cat . www.facebook.com/CasaBaumann

Inscripció: Presencial al Servei de Joventut i Lleure Infantil
Entitat: Servei de Joventut i Lleure Infantil
Adreça: Av Jacquard, 1
Preu: Consultar
Observacions: formació impartida per escoles homologades i especialitzades en l'àmbit del lleure.


< Tornar enrera