Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Casals d'estiu        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Infants i joves de 4 a 17 anys.

Organitza

Servei de Joventut i Lleure Infantil i les entitats de Lleure Educatiu

Lloc on es realitza

A les diferents escoles de la ciutat i a les entitats de lleure educatiu.

Eixos transversals del currículum

Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació a favor del medi ambient

Relacions amb les disciplines del currículum

Coneixement de l'educació en valors, actituds positives i habilitats personals i socials de forma lúdica.

Objectius

. Fer protagonista als infants i joves del seu procés educatiu.
. Facilitar el treball en xarxa entre les entitats de Terrassa.
. Oferir un treball pedagògic que ajudi a fomentar la convivència, la responsabilitat, el respecte mutu i la cooperació.

Descripció

Projecte educatiu de ciutat on es treballa amb l'objectiu d'oferir una activitat de lleure de qualitat, educativa i lúdica per a infants i joves.
Per tal d'organitzar i coordinar els diferents aspectes pedagògics, logístics i econòmics, la comissió de Casals d'estiu es reuneix periòdicament durant tot l'any.

Calendari: juny-juliol.

Casals estiu


 

Tel. 93 784 83 90
E-mail: joventut.lleure@terrassa.cat

Inscripció: Presencial a les entitats de lleure
Entitat: Servei de Joventut i Lleure Infantil
Adreça: Av Jacquard, 1
Preu: Consultar
Observacions: Consultar el programa que surt al maig.


< Tornar enrera