Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Itinerari Modernista        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes d'educació primària, ESO, batxillerat i educació d'adults.

Organitza

Museu de Terrassa

Lloc on es realitza

Veure descripció.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni

Relacions amb les disciplines del currículum

Ciències socials: cultura i societat. Patrimoni i símbos d'identitat.

Objectius

. Conèixer el nucli industrial de la ciutat.
. Apropar-se al procés d'industrialització a Terrassa
. Treballar l'evolució artística del llenguatge modernista.
. Donar a conèixer el patrimoni històric i artístic de la ciutat.

Descripció

L'itinerari es desenvolupa per diferents elements que permeten conèixer l'arquitectura, la pintura i les arts decoratives modernistes a Terrassa.
Alguns dels espais que es poden visitar són: la Masia Freixa, el vapor Aymerich, Amat i Jover, el mercat de la
Independència, la confiteria Carné, l'Ajuntament, el Teatre Principal i la Casa Alegre de Sagrera.

Durada: 3 h
1,30 h (anglès o francès)

Itinerari modernista

Materials

Quadern pel professorat i dossier per l'alumnat: núm. 2 Casa Alegre de Sagrera.
Publicació en format pdf al web.


 

Tel. 93 739 70 72
E-mail: museudeterrassa@terrassa.cat . http://www.terrassa.cat/quaderns-i-dossiers-didactics

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Foment de Terrassa. Servei d'Ocupació
Adreça: Cr. Martorell, 95
Preu: 86 €/grup i 61 €/grup (anglès o francès)


< Tornar enrera