Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Pla de Formació de Zona        
Activitat pels mestres

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Professorat d'educació infantil, primària i secundària.

Organitza

CRP Vallès Occidental II

Lloc on es realitza

A diferents centres educatius.

Eixos transversals del currículum

Relacions amb les disciplines del currículum

-

Objectius

-

Descripció

El PFZ organitza un seguit d'activitats de formació permanent adreçades al professorat: cursos, seminaris, grups de treball, formació en el centre, conferències i trobades pedagògiques. Les temàtiques són diverses: les bases psicopedagògiques de l'acció educativa, la didàctica de les diferents àrees, l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació, etc.

El PFZ abasta la zona d'influència del CRP: Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Una comissió del PFZ, presidida per una inspectora i formada per representants del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, de les entitats organitzadores i del professorat, s'encarrega d'elaborar la proposta d'activitats atenent a les demandes del centre. Organitza la seva execució, en fa el seguiment i, finalment, les avalua. El CRP actua com a secretari d'aquesta comissió i fa les funcions de coordinació.

Pla Formacio

Materials

Les activitats de formació del PFZ es presentaran el 5 de setembre al Parc Audiovisual de Catalunya, en el marc de la Jornada d'Inici de Curs.


 
Servei Educatiu del Vallès Occidental II (CRP)
Tel. 93 735 30 56
E-mail: crp-terrassa@xtec.cat . www.xtec.cat/crp-terrassa

Inscripció: www.xtec.net del 10 al 27 de setembre
Entitat: Centre de Recursos Pedagògics
Adreça: Alcoi, 57
Preu: Gratuït

Col·laboren: ICE de la UAB, LIC, Servei d'Educació, EAP.


< Tornar enrera