Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Prevenció de la sida        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumne de 4t d'ESO.

Organitza

Servei de Salut i Comunitat

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

L'educació per la salut i la prevenció d'accidents

Relacions amb les disciplines del currículum

Amb totes i especialment amb socials i naturals.

Objectius

. Conèixer el nivell d'informació prèvia de l'alumnat.
. Augmentar i millorar els coneixements sobre la SIDA i la seva prevenció.
. Motivar els canvis d'hàbits i actituds respecte a les pràctiques de risc.
. Afavorir la reflexió personal sobre l'estigma i la discriminació.

Descripció

La intervenció consisteix en una xerrada-taller a càrrec de personal tècnic de la comissió de la SIDA. Prèviament, l'alumnat haurà d'haver treballat a l'aula el tema amb l'assessorament tècnic i material dels professionals de la comissió. Tant el contingut de la intervenció com el material audiovisual de suport s'adequa al nivell de l'alumnat.
En funció de la programació de cada any, també existeix la possibilitat de participar en activitats complementàries (obres de teatre, cinema, etc.)

Sida

Materials

Documentació diversa, material audiovisual, preservatius, enquesta, etc.


 
Matilde López
Tel. 93 731 59 82
E-mail: matilde.lopez@terrassa.cat

Inscripció: infermer/a del Programa Salut i Escola del centre
Entitat: Servei de Salut i Comunitat
Adreça: Cr Montcada, 596
Preu: Gratuït

Col·laboren: CAP's Terrassa Nord, Sud, Est i Oest, St. LLàtzer i Rambla.


< Tornar enrera