Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
El paisatge, de mar a muntanya        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària.

Organitza

CIMAE. Cooperativa d'Iniciatives Medi-Ambientals i Educatives

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació a favor del medi ambient

Relacions amb les disciplines del currículum

Coneixement del medi: relacions entre éssers vius i medi. Relacions ésser humà-tècnica-societat.

Objectius

. Comprendre les interrelacions que s'estableixen entre els elements físics del paisatge: relleu, climatologia, sòl... i tipus de vegetació i fauna.
. Identificar les espècies vegetals i animals típiques que configuren el paisatge de Catalunya.
. Comprendre el paisatge com un sistema dinàmic integrat per elements inerts, éssers vius i elements antròpics entre els quals s'estableixen relacions.
. Analitzar el paper que juga l'home en la transformació del paisatge.

Descripció

Es construiran diferents paisatges sobre el suport d'una maqueta per conèixer com és el conjunt del nostre territori i descobrir les interrelacions que s'estableixen entre els diferents elements que en formen part.

D'aquesta manera, simular un paisatge de costa, amb els elements inerts (relleu, hidrologia, clima), els éssers vius (vegetació i fauna) i el tipus de poblament i activitat econòmica que el caracteritzen, servirà de punt de partida per poder conèixer, de manera sintètica, com és un dels nostres paisatges i poder així, pronosticar possibles evolucions d'aquests.

Durada: 2 h

paisatge mar muntanya

Materials

Maqueta d'ús de 4x1 m, material de construcció de paisatges, pòsters de suport i dossier.


 
Pilar Varas
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: www.terrassa.cat/educacio
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: 77 €/ un taller, 118 €/ dos tallers i 174 €/ tres tallers

Col·laboren: El Servei d'Educació subvenciona el 50%. El preu real és de 154 E, 236 E i 348 E


< Tornar enrera