Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

< Tornar enrera
Vestits de Museu        

Curs 2018/2019

Adreçat a:

Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària.

Organitza

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Lloc on es realitza

Centre de Documentació i Museu Tèxtil.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

Relacions amb les disciplines del currículum

Llengua. Coneixement del medi social i cultural.
Educació artística: visual i plàstica. Actituds, valors i normes.

Objectius

. Aprendre el nom, les característiques morfològiques, la funció i la manipulació d'algunes peces de roba del segle XVIII.
. Aprendre a distingir els aspectes més destacats d'una peça de roba actual.
. Deduir alguns canvis relatius a la infància entre la societat del segle XVIII i la nostra a partir de les diferències visibles en la roba.

Descripció

Una sèrie de vestits originals (rèpliques) del segle XVIII són el pretext per a descobrir la societat a què pertanyien i reflexionar sobre la nostra pròpia forma de vestir. L'activitat té la forma d'un joc, en què alguns nois i noies es vesteixen a la manera del segle XVIII i després han de muntar un maniquí "de Museu" amb les peces més representatives de la indumentària d'avui. Aquesta activitat permet també fomentar una actitud responsable i crítica envers el sistema de consum tèxtil actual.

Durada: 2h
Museu Textil

Materials

Pel mestre: dossier.
Per l'alumnat: quadern de treball.


 
Helena Peña
Tel. 93 731 52 02
E-mail: auladidactica@cdmt.es

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Adreça: Salmeron, 25
Preu: 4,5 €/alumne


< Tornar enrera