Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Jornada d'orientació d'estudis superiors        

Curs 2017/2018

Adreçat a:

Alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

Organitza

Servei d'Educació

Lloc on es realitza

Vapor Universitari. c. Colom, 114

Eixos transversals del currículum

Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

Relacions amb les disciplines del currículum

Les condicions d'aprenentatge d'una professió. Orientació professional.

Objectius

. Oferir una sèrie d'orientacions professionals amb un conjunt de col.loquis sobre estudis i sortides professionals.
. Informar al jovent de tot el ventall de possibilitats per tal de facilitar la presa de decisió sobre el seu futur professional.
. Actualitzar la situació de les professions en el mercat laboral.

Descripció

Jornada matinal que concentra totes les xerrades d'orientació d'estudis superiors (graus universitaris i cicles formatius de grau superior), de forma simultània i agrupades per àrees de coneixement. Es garanteix que les xerrades realitzades a la mateixa hora siguin d'interessos contraposats.
Cada noi i noia podrà assistir a un màxim de 4 xerrades.

Calendari: dimarts, 20 de febrer de 2018, de 9 h a 13,45 h

Materials

Hi haurà un espai amb material dels diferents estudis de les universitats i centres de secundària que ens acompanyaran.


 
Pilar Varas
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: www.terrassa.cat/educacio
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: Gratuït

Col·laboren: UB, UAB, UPC, UPF, URL, UdM, Consell Esportiu del Vallès Occidental i diferents professionals: arquitectura, periodisme, medicina, etc, centres públics i concertats.


< Tornar enrera